You are currently viewing KSeF – Krajowy System e-Faktur

KSeF – Krajowy System e-Faktur

KSeF – Krajowy System e-Faktur – czyli co musisz wiedzieć?

Na dzień dzisiejszy, jest to dobrowolne narzędzie dla firm. Jednak zgodnie z ustawą z dnia 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która 04.08.2023 r. została podpisana przez Prezydenta, obowiązek korzystania z KSeF będzie dotyczył następujących grup podatników:

  • czynnych podatników VAT – od 01.07.2024 r.
  • podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo – od 01.01.2025 r.

KSeF to ogólnopolska platforma pozwalająca na wystawianie, przesyłanie oraz odbieranie faktur ustrukturyzowanych. System ten pozwala również na przechowywanie wystawianych dokumentów. Każdy dokument jest oznaczony unikalnym numerem identyfikującym przydzielonym przez ten system w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie systemu przez który będą przepływać wszystkie faktury zakupu, sprzedaży uprości i przyśpieszy Fiskusowi kontrole dotyczące podatku VAT, a to z kolei ma uszczelnić ściągalność zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług.

W pierwszej fazie obligatoryjnego wdrażania systemu będzie coraz mniej dokumentów papierowych, z uwagi na konieczność stosowania ustrukturyzowanych faktur. Niestety część dokumentów w obiegu będzie jeszcze wystawianych poza systemem KSEF, a będą to m.in.:

  • faktury konsumenckie (B2C)
  • bilety, paragony dotyczące autostrad płatnych
  • faktury wystawiane w procedurach OSS oraz IOSS

Głównym wyzwaniem jakie stoi przed przedsiębiorcami, to przede wszystkim dostosowanie swojego oprogramowania biznesowego pod współpracę z rządową platformą. Jeżeli od kilku lat korzystasz z jednego dostawcy oprogramowania, należy zbadać czy dostawca ten zdąży na czas z aktualizacją swojego produktu. Jeżeli nie, warto już teraz rozglądać się za nowym dostawcą oprogramowania.

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz