You are currently viewing Wakacje od ZUS – dla kogo i na czym polegają

Wakacje od ZUS – dla kogo i na czym polegają

W poniedziałek 10 czerwca 2024 roku Andrzej Duda w końcu podpisał ustawę wprowadzającą tzw. „wakacje od ZUS” dla mikro-przedsiębiorców”, czyli firm działających na niewielką skalę. Ustawa umożliwia przedsiębiorcy zawieszenie płatności ubezpieczeń społecznych na jeden miesiąc. „Wakacje od ZUS” wejdą w życie 1 listopada 2024 roku.

Na czym mają polegać wakacje od ZUS?

„Wakacje od ZUS” to jeden ze sposobów  na zmniejszenie obciążeń finansowych małych przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Jeden raz w roku, po spełnieniu kilku określonych warunków, przedsiębiorcy będą mogli nie płacić  składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Ta forma pomocy jest dobrowolna, z której skorzystać będą mogli wszyscy mikro-przedsiębiorcy (w tym też samozatrudnieni) zarejestrowani w CEIDG.

Składki za jeden miesiąc wakacji zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą zwolnione z PIT, więc przedsiębiorca nie potraktuje ich jako „nieodpłatne świadczenie”. Jednocześnie przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia i nie opłaci składek, nie pomniejszy podstawy opodatkowania o zapłacone składki, a tym samym zapłaci wyższy podatek PIT, w stosunku do miesiąca bazowego przy takich samych dochodach.

Należy również podkreślić, że „wakacje od ZUS” dotyczą tylko składek społecznych, nie dotyczą składki zdrowotnej. Oznacza to, ze pomimo wspomnianego zwolnienia, składka zdrowotna będzie musiała zostać uregulowana w ustawowym terminie. Ministerstwo Rozwoju informuje ponadto, że zwolnienie nie dotyczy również składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników, bez względu na formę zatrudnienia.

Z ulgi nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ministerstwo Rozwoju wyjaśnia, że ograniczenie to ma na celu zapobieganiu zmuszania pracowników do rezygnowania z umowy o pracę i zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że wakacje składkowe są wliczane do pomocy de minimis, a więc Ci którzy przekroczą limit, również nie będą mogły skorzystać z jednomiesięcznej ulgi w opłacaniu składek.

Forma opodatkowania a wakacje składkowe

Dobrą wiadomością dla osób chcących skorzystać z ulgi jest to, że jest ona dostępna bez względu na rodzaj wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej, a więc dla :

  • PIT – osób rozliczających się na zasadach ogólnych (12, 32%) oraz na podatku liniowym (19%),
  • Karty podatkowej,
  • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wniosek o „wakacje ZUS” można złożyć online za pomocą platformy usług elektronicznych (PUE ZUS).

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności. Będzie mógł prowadzić normalną działalność operacyjną, czyli uzyskiwać z niej przychody, przy czym roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln EUR.

Zgodnie z ustawą, budżet będzie refundować składki na ubezpieczenia społeczne, co będzie kosztować 1,64 mld zł. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie będą refundowane.

Dodaj komentarz